Usługi prawnicze – ile to kosztuje?

Kiedy snuje się przed nami wizja sporu sądowego, zaczynamy zastanawiać się, ile będą nas kosztować usługi prawne przy obsłudze prawnej osób fizycznych oraz firm. Niezależnie od tego, czy jesteśmy stroną powodową lub poszkodowaną, czy też pozwanym lub oskarżonym, będziemy musieli sprostać kosztom administracyjno-sądowym. Na jaką kwotę wyceni swoje usługi adwokat lub radca prawny? Czy stawki z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa budowlanego (nieruchomości), gospodarczego i karnego się od siebie różnią? Zapraszamy do naszego artykułu.

“Minimalna adwokacka” i maksymalna dopuszczalna stawka, czyli prawnicy pomiędzy widełkami zarobkowymi.

Większości z nas praca związana z doradztwem prawnym czy reprezentowaniem naszych interesów w sądzie kojarzy się z wysokim wynagrodzeniem. Nic dziwnego – adwokaci, choćby chcieli, nie mogą “zejść” poniżej pewnych stawek progowych zapisanych w Rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również swobodnie podnosić cen powyżej stawek maksymalnych. Takie rozporządzenie uwzględnia niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy w rozwiązanie sporu. Sprawia to, że ceny kształtowane są na podstawie “widełek” nakazanych ustawowo, absurdem byłaby sytuacja, w której adwokat pobierze wynagrodzenie przekraczające wartość sporu. Logiczne jest również to, że za obronę w procesie karnym zapłacimy więcej niż za sporządzenie projektu umowy czy wysłanie ponaglenia do zapłaty naszemu dłużnikowi.

Stawki określone ustawą – jakie są najniższe dopuszczalne wynagrodzenia adwokatów?

Przykładowe usługi z zakresu prawa cywilnego
1. Fragment wynagrodzeń za sprawy o wartości sporu:
a) Do 500 zł – 60 zł
b) Od 500 do 1500 zł – 180 zł
c) Od 1500 do 5000 zł – 600 zł
d) Od 5000 do 10000 zł – 1200 zł
2. Sporządzenie projektu umowy, pisma sądowego lub dokumentu – od 50 zł
3. Reprezentacja procesowa w sądach powszechnych – od 120 zł
4. Zakładanie, przekształcanie, rozwiązywanie przedsiębiorstw i spółek – od 500 zł

Przykładowe usługi z zakresu prawa rodzinnego
1. Rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł
2. Przysposobienie – 180 zł
3. Ustalenie, zaprzeczenie lub uznanie ojcostwa – 240 zł
4. Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej – 120 zł
5. Zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami – 360 zł
6. Alimenty, nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 60 zł

Przykładowe usługi z zakresu prawa karnego
1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:
a) Dochodzeniem – 180 zł
b) Śledztwem – 300 zł
2. Stawki minimalne za obronę:
a) Przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – od 300 zł
b) Przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – od 180 zł
c) Przed sądem rejonowym w postępowaniu zwykłym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – od 420 zł
d) Przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed sądem apelacyjnym – od 600 zł

Oczywiście, stawki te mogą się różnić od siebie – w zależności od rejonu prowadzenia usług prawniczych, stopnia skomplikowania spraw oraz rozbudowania postępowania. Zachęcamy do skontaktowania się z nami – prowadzimy skuteczne działania windykacyjne, reprezentujemy klientów w postępowaniach cywilnych i rodzinnych, udzielamy porad z zakresu prawa budowlanego, gospodarczego i karnego.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl