Jak sprawdzić wiarygodność finansową?

Banki przed udzieleniem pożyczki czy kredytu dokładnie sprawdzają wiarygodność finansową potencjalnego kredytobiorcy. Instytucje finansowe zabezpieczają się w ten sposób przed ewentualnością niewypłacalności ze strony osoby, która stara się o udzielenie kredytu. Wszelkie dane dotyczące spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych gromadzone są w jednym systemie. Biuro informacji kredytowej zostało utworzone na mocy porozumienia kilku banków. Dzięki takiej współpracy w jednym miejscu można sprawdzić dane zarówno z kredytów bankowych jak i pożyczek poza bankowych.

Jakie zadania ma bik?

Główne zadanie jakie ma przed sobą Biuro informacji kredytowej, to zbieranie oraz przetwarzanie danych dotyczących spłat zobowiązań pieniężnych. Instytucje finansowe mogą w ten sposób sprawdzić, czy potencjalny kontrahent ma czystą historię kredytową czy może też w jakiejś innej instytucji zalega ze spłatą kredytów. Pozwala to na bieżące monitorowanie stanu zadłużenia, a także umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z wyłudzaniem kredytów. Konsument może otrzymać zgodę na kredyt tylko w przypadku, gdy okaże się osobą wiarygodną i nie będzie miał negatywnej historii spłat kredytów. Kolejnym z działań Biura informacji kredytowej jest sporządzanie cyklicznych raportów monitorujących rynek kredytów na terenie całego kraju.

Kto współpracuje z bikiem?

BIK ma bardzo wielu kontrahentów, wśród których można znaleźć zarówno banki komercyjne jak i spółdzielcze. Dodatkowo warto wspomnieć także o tym, że z Biurem informacji kredytowej współpracuje również bardzo wiele firm pozabankowych, które swoim klientom udzielają pożyczki krótkoterminowe. Również dla takich firm bardzo istotne jest to, aby umowy pożyczkowe zawierać wyłącznie z wiarygodnymi kontrahentami. BIK jest instytucją bardzo pożyteczną, dzięki niej weryfikacja potencjalnych kredytobiorców stała się prostsza, a banki i inne instytucje z sektora finansowego mogą ograniczać ryzyko związane z udzielaniem kredytów.

W jaki sposób Biuro informacji kredytowej pozyskuje dane?

Warto wiedzieć, że jedynie instytucje finansowe są uprawnione do zamieszczania w BIK-u informacji dotyczących swoich klientów. Wyłącznie instytucja finansowa, która zgłosiła do BIKu kontrahenta może zmienić bądź usunąć informacje na jego temat. Wszelkie kwestie prawne w tej sprawie są ściśle uregulowane w konkretnej ustawie. Dane jakie trafiają do Biura informacji kredytowej są chronione przez specjalny system zabezpieczeń, tak by nie dostały się w niepowołane ręce.

 

Author: biuro-rachunkowe.net.pl