Twój e-PIT – co to za usługa?

Każdego roku podatnicy muszą złożyć zeznanie roczne. Za 2019 rok zeznanie podatkowe można przekazać do Urzędu Skarbowego w kilku formach. Jakie zatem są sposoby na przesłanie rocznej deklaracji?

 

Zeznanie podatkowe można dostarczyć do właściwego według miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w formie papierowej lub wykorzystując opcję PIT online. Nowością jest wprowadzenie usługi Twój e-pit. Możliwe jest również przygotowanie deklaracji w programie e-pity. Wybór należy do podatnika.

PIT – 37 a usługa Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT to szybka i bezpieczny sposób aby rozliczyć podatki. W ramach tej usługi Krajowa Administracja Skarbowa udostępniała zainteresowanym w serwisie podatki.gov.pl wypełnione co niektóre roczne zeznania podatkowe. Jedną z z przygotowanych w ten sposób deklaracji jest PIT 37. Przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową rozliczenie podatnik może zweryfikować a następnie ma prawo je zaakceptować bez zmian, zmodyfikować lub odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli w ustawowym terminie podatnik nie zrobi nic, wówczas przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie zostanie uznane za złożone. Jeżeli zaś podatnik we własnym zakresie złoży w urzędzie skarbowym w formie papierowej lub elektronicznie swoje zeznanie za 2019 rok wówczas nie nastąpi automatyczna akceptacja dokumentu przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT ?

Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Następnie należy zalogować się wpisując odpowiednie dane:
1.  PESEL lub NIP i datę urodzenia,
2.  kwotę przychodu z rozliczenia za 2018 rok
3.  kwotę przychodu z jednej z otrzymanych od płatników informacji za 2019 rok
i potwierdzić operację kwotą nadpłaty bądź podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 rok.
W sytuacji gdy podatnik otrzymał informację od organu rentowego czyli PIT-40A i w 2018 roku nie rozliczał się samodzielnie należy wpisać kwotę nadpłaty bądź do zapłaty z PIT-40A.
W celu skorzystania z tej usługi można również użyć profilu zaufanego
Po wykonaniu tych czynności należy sprawdź swoje dane. W dalszej kolejności można zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, albo jeśli nie rozliczamy się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na: wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Dodatkowo możemy zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę oraz dodać inne dane. Następnie należy zaakceptować i wysłać zeznanie oraz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Należy zapamiętać, że aby rozliczyć się korzystając z przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT zeznania należy nie odrzucać dokumentu udostępnionego na portalu podatkowym.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl