Jak pracuje komornik i kto może nim zostać?

Komornik to zawód, który w społeczeństwie nie posiada nazbyt dobrej opinii. Większości osób kojarzy się on jedynie z egzekucją finansową u osób biednych, których nie stać na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Ileż było historii opowiadanych przez stacje telewizyjne, w których główni bohaterowie reportaży lądowali na ulicy po komorniczej interwencji. Kim tak na prawdę jest komornik, co należy do jego obowiązków i kto może zostać komornikiem?

Co trzeba zrobić, by zostać komornikiem?

Wymagania jakie musi spełnić kandydat na komornika zostały szczegółowo opisane w ustawie. Można się z niej dowiedzieć między innymi tego, że osoba pracująca na stanowisku komorniczym musi posiadać obywatelstwo polskie, musi także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, dolna granica wieku to dwadzieścia sześć lat. Kandydat na komornika musi także mieć nieposzlakowaną opinię w swoim najbliższym otoczeniu, co sprawdzane jest w trakcie szczegółowego wywiadu. Jeżeli chodzi o kwestię wykształcenia, to przyszły komornik musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte na kierunku prawniczym. Wymagane są od niego także predyspozycje psychiczne i fizyczne do tego zawodu. Kandydat na komornika może zacząć niezależną pracę dopiero po tym jak odbędzie aplikację komorniczą, złoży egzamin komorniczy, a także przez dwa lata będzie pracował jako asesor komorniczy.

Jakie czynności wchodzą w zakres obowiązków komorniczych?

Podobnie jak wymagania względem osoby pracującej na stanowisku komornika tak i zakres obowiązków został niezwykle precyzyjnie określony w stosownych dokumentach prawnych. Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, z 1997 roku. Można się z niej dowiedzieć, że komornicy działają przy sądach rejonowych jako funkcjonariusze publiczni. Głównym celem działania komorników jest realizacja orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Ponadto komornicy są także zobowiązani do wykonywania pozostałych tytułów egzekucyjnych określonych w przepisach prawa. W praktyce oznacza to, że komornicy dostarczają zawiadomienia sądowe, dokonują egzekucji, a w określonych sytuacjach przeprowadzają również licytacje komornicze. Praca komornika nie należy ani do łatwych ani do przyjemnych. Komornicy często stają w obliczu trudnych decyzji, gdzie po jednej stronie jest egzekwowanie przepisów prawa, a po drugiej dramaty i tragedie ludzkie. W dodatku jest to zawód często niedoceniany przez opinię publiczną.

 

Author: biuro-rachunkowe.net.pl