Split payment, czyli jak działa płatność podzielona

Coraz szersza grupa przedsiębiorców zaczyna być objęta mechanizmem split payment, czyli płatności podzielonej. Co to takiego i kto powinien już teraz zainteresować się zmianą w sposobach rozliczeń należności? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Split payment – czym są płatności podzielone?

Mechanizm płatności podzielonej od kilku lat obowiązuje w różnych państwach, m.in. w Turcji i Czechach. W Polsce został wdrożony zmianą ustawy o VAT z dnia 1 sierpnia 2017. Przepisy zaczęły obowiązywać dopiero od początku lipca 2018, obejmując z czasem coraz większe grupy przedsiębiorców.

Ich wprowadzenie ma związek z próbą zapobiegania wyłudzaniu VAT oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego każdej transakcji dla klientów.

Jak działa płatność podzielona?

Mechanizm dotyczy wyłącznie rozliczeń w kontaktach biznesowych, między dwiema współpracującymi firmami. W praktyce polega na podziale płatności za usługę lub zakup towaru. Jeśli płatnik skorzysta z opcji split payment podczas dokonywania przelewu, decyduje, że kwota zostanie podzielona na wartość netto, która trafi na konto firmowe adresata, oraz podatek VAT, wysłany bezpośrednio na jego konto VAT.

W momencie wprowadzenia mechanizmu płatności podzielonej banki i skoki założyły taki rodzaj rachunku do każdego konta posiadanego przez przedsiębiorcę, aby umożliwić zastosowanie nowej procedury.

Dla kogo split payment?

Obecnie, dla sporej grupy przedsiębiorców korzystanie z wyżej opisanego mechanizmu jest dobrowolne. Istnieją jednak grupy, dla których system już teraz jest obowiązkowy, podczas rozliczania transakcji z innymi podmiotami biznesowymi.

Firmy te zostały podzielone na kilka kategorii:

  • metale i metale szlachetne oraz wyroby metalowe,

  • elektronika, wyposażenie elektroniczne i samochodowe,

  • odpady i surowce wtórne,

  • branża budowlana,

  • hurt i detal części do samochodów.

Firma, która wprowadza system podzielonej płatności w swoich rozliczeniach jest zobowiązana do umieszczania stosownej informacji na wystawianych fakturach.

Jakie są konsekwencje płatności podzielonej dla przedsiębiorców?

Mogłoby się wydawać, że samo podzielenie płatności na kwotę netto i podatek VAT nie jest zagrożeniem dla przedsiębiorców. Jak informuje jednak szereg specjalistów, którzy oferują rozliczenia księgowe i doradztwo finansowo-rozliczeniowe dla firm na portalu UsługiKsięgowe.pl, może się to jednak wiązać z szeregiem konsekwencji, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców.

Najważniejszą z nich jest zagrożenie utraty płynności finansowej. Dotąd po wpłynięciu należności za fakturę przedsiębiorca, mógł swobodnie obracać pełną kwotą i dopiero po zakończeniu wybranego okresu rozliczeniowego, uiszczał stosowną opłatę do Urzędu Skarbowego, w której uwzględniano również wszystkie koszty.

Obecnie całość kwoty otrzymanego VAT jest zamrażana na dedykowanym koncie, z którego płatności wykonuje się wyłącznie do urzędu. Aby otrzymać zwrot znajdujących się tam pieniędzy, przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego Urzędu.

Po zweryfikowaniu zasadności i prawidłowości takiej prośby przez naczelnika US, pieniądze mogą być przesłane przez urząd na główne konto rozliczeniowe przedsiębiorcy. Procedura trwa do 60 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Nowy system rozliczeniowy, choć w swym mechanizmie dość prosty, może przynieść sporo konsekwencji, zwłaszcza dla najmniejszych podmiotów prowadzących działalności gospodarcze.

Biznes i gospodarka.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl