Czy notariusz jest potrzebny przy sporządzaniu rozdzielności majątkowej małżonków?
mar16

Czy notariusz jest potrzebny przy sporządzaniu rozdzielności majątkowej małżonków?

Zgodnie z polskim prawem, rozdzielność majątkowa małżonków może zostać zawarta jedynie w formie aktu notarialnego (art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dlatego notariusz jest potrzebny przy sporządzaniu rozdzielności majątkowej małżonków Notariusz jest niezbędny do stwierdzenia woli stron oraz do zachowania formy pisemnej umowy. Ponadto, notariusz może udzielić porad dotyczących skutków...

Read More