Jak wypełnić zeznanie PIT – 37?
sty16

Jak wypełnić zeznanie PIT – 37?

PIT – 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika w danym roku podatkowym. Jest to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, która składana jest przez większość podatników. Obowiązki podatnika Deklaracja PIT -37 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z formularza tego korzystają...

Read More