Należności finansowe względem państwa

Stare powiedzenie mówi o tym, że w życiu na sto procent pewne są tylko dwie rzeczy, a mianowicie – śmierć i podatki. Do płacenia podatków zmuszeni są wszyscy, w tej czy innej formie. Nawet osoby trwale bezrobotne płacą daninę na rzecz państwa. Od jakich podatków nie można uciec, nawet jeżeli by się bardzo chciało?

Podatek należny od dochodów

Jeżeli mowa o podatkach, to najwięcej emocji budzi podatek dochodowy. Każdy człowiek, który pracuje i za pracę otrzymuje wynagrodzenia, musi od tego wynagrodzenia odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Wysokość podatku zależna jest od kryterium wysokości dochodów oraz od rodzaju wykonywanej działalności. W najbardziej rozpowszechnionej wersji występują dwa progi podatkowe. Osoby zarabiające niezbyt wiele płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 18% dochodu. Po przekroczeniu pewnego pułapu zarobków, podatek ten wzrasta do 32%. Nieco inaczej forma rozliczeń wygląda w przypadku firm. Tu również można zdecydować się na podatek progowy, istnieje też możliwość wyboru podatku liniowego lub podatku zryczałtowanego.

Podatek od towarów i usług

O ile jeszcze podatek dochodowy dotyczy tylko i wyłącznie osób pracujących i uzyskujących dochód, o tyle podatek od towarów i usług płacą wszyscy, choć nie każdy sobie to uświadamia. W cenie każdego kupowanego produktu czy usługi zawarty jest już podatek, który przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. VAT może mieć różne stawki, w zależności od tego jakiego produktu czy usługi dotyczy. Przedsiębiorcy mogą wybrać dwojaki sposób rozliczania się z podatku vat z urzędem skarbowym. Jedną możliwością jest rozliczanie się co miesiąc, a drugą uiszczanie należności raz na kwartał. Niezależnie od tego, która forma zostanie wybrana, to należy pamiętać o regularnym wpłacaniu należności, w przeciwnym razie można bowiem narazić się na kary finansowe.

Podatki w codziennym życiu

Wspomniane wyżej podatki to tylko dwa przykłady należności względem państwa. W rzeczywistości jest ich dużo więcej. Warto wspomnieć chociażby o podatku od nagród i wygranych, który wynosi 10% wartości. Nie każdy zdaje sobie sprawę także z tego, że powinien zapłacić podatek od otrzymanego spadku czy darowizny, nawet jeżeli jest ona przekazywana przez najbliższych. Fiskus upomni się także o pieniądze w przypadku sprzedaży mieszkania lub innej nieruchomości, w tym wypadku istnieje szansa na niepłacenie – wystarczy pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na zakup innej nieruchomości.

 

Author: biuro-rachunkowe.net.pl