Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa – jak ją ocenić?

Samodzielne prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie. Trzeba być bowiem na bieżąco ze wszelkimi zmianami prawnymi, które co jakiś czas wchodzą w życie. Właściciel niewielkiej firmy, który wszystko chce robić samemu musi być jednocześnie biegłym księgowym, wprawionym prawnikiem, zmyślnym managerem, a do tego jeszcze musi znać się doskonale na własnym fachu, tak by zawsze być o kilka kroków przed konkurencją. Im firma jest większa, tym trudniej jest ogarnąć wszystkie kwestie samodzielnie. Można się w pewnym momencie pogubić i stracić rachubę dotyczącą tego, jak wygląda sytuacja finansowa firmy. Przydatka w takim momencie będzie szczegółowa analiza finansów.

Co to jest analiza finansowa?

Analiza finansów w każdej firmie pozwala ustalić jej bieżącą sytuację. Wyniki takiej analizy to zbiór bardzo ciekawych informacji nie tylko dla samego właściciela przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim dla kontrahentów oraz instytucji finansowych udzielających kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Analiza finansowa może być wykonywana w kilku wariantach. Aby uzyskać jak najbardziej obiektywne i miarodajne wyniki warto taką analizę zlecić doświadczonej zewnętrznej firmie. Obecnie na rynku nie brakuje ofert kompleksowych analiz finansowych zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw.

Analiza pionowa i analiza pozioma

Analiza finansów przedsiębiorstwa może być prowadzona na dwóch płaszczyznach – poziomej i pionowej. Analiza pionowa pozwala na procentowe określenie udziału badanej dziedziny pośród elementów ogólnych. Zazwyczaj brany jest w takim przypadku jednostkowy wycinek czasu. Z kolei analiza pozioma ma za zadanie ocenę tempa zmian jakie zachodzą w ramach przedsiębiorstwa. Może w tym przypadku chodzić o takie czynniki jak na przykład przyrost tempa sprzedaży.

Różne rodzaje analiz finansowych

Firmy wykonujące analizy finansowe mają w swojej ofercie analizy różnego typu. Wykonuje się je w zależności od tego, na jakie czynniki kładzie się największy nacisk. Jedną z najbardziej popularnych analiz jest analiza wskaźnikowa. Przy jej pomocy można dowiedzieć się tego, jak wygląda płynność finansowa firmy, w jaki sposób kształtują się jej aktywa, czy firma jest zadłużona, a jeżeli tak to na jaką kwotę opiewają wierzytelności oraz na ile można ocenić efektywność przedsiębiorstwa. Te wszystkie wskaźniki pozwalają ocenić ogólną kondycję firmy, a taka informacja jest niezwykle ważna dla inwestorów, którzy zastanawiają się nad ulokowaniem w firmie własnego kapitału.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl