Studia z pracą biurową w tle. Spróbuj i Ty.

Zapewnienie sobie dostatniego życia dorosłego, zazwyczaj poprzedzone jest trudnymi wyborami podczas całego procesu edukacji. Koniec kwietnia dla maturzystów jest najtrudniejszym i najbardziej stresującym momentem w ich życiach, a egzamin, któremu zostają poddani jest sprawdzianem wiedzy oraz dojrzałości społecznej. Dla większości abiturientów matura jest czymś w rodzaju drzwi otwierających odpowiedni szlak, którym przez najbliższe lata jako student będzie się kierować. Nie wszyscy jednak odnajdują sens w śrubowaniu wyników maturalnych- wybierając „gap year” decydują zrobić sobie przerwę, aby zrealizować najbardziej skryte plany na życie, jak: prawo jazdy, podróże lub pierwsza pełnopłatna praca. Oba rozwiązania są dobre, aczkolwiek częściej osoby decydują się na podejście do egzaminu dojrzałości i kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu, widząc w studiach możliwość osiągnięcia zawodu marzeń. Zarówno dla zdecydowanych, jak i niezdecydowanych z pomocą przychodzą uczelnie wyższe, które w swoich ofertach mają naprawdę perełki wśród przyszłościowych kierunków studiów.
We współczesnych czasach wybór kierunku studiów nie obliguje do jego skończenia, można również podjąć dwa lub więcej kierunków jednocześnie. Zdobycie zawodu marzeń z pewnością podnosi morale jako człowieka, a dodatkowo zapewnia zajęcie, którego nigdy nie będzie można nazwać pracą, gdyż pasję wykonuje się z wyjątkowym zaangażowaniem i małe prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego i frustracji z powodu nawału zajęć. To ważne z perspektywy całego życia- brak problemów zawodowych jest kluczem do szczęśliwego życia, ponieważ w pracy spędzamy gro naszego czasu. Poniżej kierunki studiów, które mogą być propozycją dla osób, których ciekawi praca w biurze, z liczbami, dokumentami, stałymi godzinami. Może będzie tam coś dla Ciebie?

Biuro Twoim marzeniem? Sprawdź, czy któryś z tych kierunków jest dla Ciebie.

ADMINISTRACJA  Prawo jest nieodłącznym elementem naszego życia, dlatego jego znajomość jest ważna i z pewnością nam służy. Oprócz adwokatów i prawników w naszym życiu potrzebni są specjaliści, do których dostęp nie jest niczym ograniczony. Dlatego, jeśli umiejętność interpretowania prawa jest dla Ciebie ciekawą perspektywą, to ten kierunek może być dla Ciebie idealny.
Podczas studiowania tego kierunku studiów zyskasz wiedzę z zakresu różnych przedmiotów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Poznasz podstawy makroekonomii i mikroekonomii, prawa karnego, międzynarodowego, administracyjnego czy też prawa gospodarczego. Poznasz w jaki sposób odbywają się postępowania administracyjne, w jaki sposób układają się finanse publiczne i jak funkcjonuje prawo finansowe. Swoje umiejętności praktyczne będziesz mógł wykorzystywać zgodnie z zasadami etyki na zajęciach praktycznych w różnych miejscach. Zatrudnienie z takim bagażem wiedzy będziesz mógł pracować w jednostkach samorządów lokalnych, administracji rządowej, ambasadach, organizacjach pozarządowych, społecznych, kulturalnych czy też oświatowych.

EKONOMIA  Ekonomia jest nauką łączącą w sobie kilkanaście dziedzin, nie tylko skupiając się na przedmiotach ścisłych, ale również mając w sobie nutkę humanizmu. Jako nauka zajmuje się opisywaniem oraz analizowaniem procesów takich jak produkcja, dystrybucja a także konsumpcja dóbr i usług. Jeśli jesteś zainteresowany tymi procesami to ten kierunek może być dla Ciebie odpowiedni.
Podczas całej edukacji na tym kierunku studiów zyskasz wiedzę na temat przeróżnych przedmiotów, jak analiza ekonomiczna, kilka godzin zajęć z ekonometrii, zarządzania i marketingu czy też finansów przedsiębiorstwa. Poznasz również podstawy mikro- i makroekonomii, jak również europeistyki. Dodatkowo poznasz także prawo w biznesie, prawo podatkowe, ekonomię innowacji również rachunkowość. Jako absolwenci tego kierunku można znaleźć zatrudnię jako specjalista w biurach analiz ekonomicznych, wszystkich organizacjach świadczących usługi z zakresu prawa finansowego oraz podatkowego.

ZARZĄDZANIE Procesy w wielkich firmach, aby mogły przebiegać prawidłowo potrzebują personelu zarządzającego różnymi czynnościami, które składając się ze sobą tworzą całość. Owe działania zbliżają do celu określonego przez daną firmę lub przedsiębiorstwo. Jeśli chcesz być jedną z ważniejszych składowych w przedsiębiorstwie i interesujesz się tajnikami zarządzania, to z pewnością ten kierunek może być spełnienie Twoich marzeń.
Kierunek jest złożony, dlatego podczas jego studiowania zyskasz wiedzę na tematy przeróżne skupiające się nie tylko na naukach ścisłych zawierających cyferki, ale również naukach społecznych bazujących na kontaktach międzyludzkich. Przedmioty, na których poszerzysz swoją wiedzę są następujące: podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, analizę ekonomiczną, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi oraz poznasz podstawy marketingu, zarządzania czy prawa. Wszystkie przedmioty skupiają się, by absolwent miał wiedzę w kierunku doradzania, kierowania oraz interpretowania niektórych zjawisk społecznych. Zatrudnienie może odnaleźć w różnych przedsiębiorstwach, które zajmują się przeróżnymi branżami: kosmetyczną, spożywczą czy modową.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  Rachunki towarzyszą nam przez całe dorosłe życie i są nieodłącznym elementem osób fizycznych, jak i całych przedsiębiorstw. Prowadzenie w adekwatny sposób finansów jest elementem, który decyduje o zyskach firmy. Jeśli interesujesz się tematyką związaną z finansami i chciałbyś poznać ich tajniki, to ten kierunek może być dla Ciebie idealny.
Studiowanie na tym kierunku możesz pozyskać wiedzę w zakresu prawa: cywilnego, konstytucyjnego, finansowego czy też prawa pracy. Spędzisz dużo godzin na przyswojeniu wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznej terminologii, która pozwoli odnaleźć się w środowisku finansów oraz posiądziesz umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy. Okrasisz to wszystko nauką języka obcego, co jest bardzo ważne przy pozyskiwaniu kontrahentów i rozwijaniu swoich horyzontów. Jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie jako kierownik i menedżer w branży finansowej, w firma-ch zajmujących się doradztwem czy też w administracji rządowej, samorządowej oraz jako analityk biznesowy i finansowy.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  Dla wszystkich przedsiębiorstw proces produkcji jest najważniejszym elementem w całej firmie. To od odpowiedniego poziomu produkcji jest uzależniony popyt i podaż na konkretne dobra. Aby proces produkcji przebiegał dość sprawnie, potrzebni są specjaliści, którzy umiejętnie tym procesem pokierują. Jeśli jesteś osobą, która interesuje się ulepszaniem procesów produkcji i chciałaby pracować wśród ludzi i kierować zespołem, to ten kierunek może być dla Ciebie odpowiedni.
Studiowanie tego kierunku może zaszczepić w Tobie umiejętność projektowania i wdrażania nowych systemów produkcyjnych, wydzielania obowiązków jako lider oraz wykorzystywania poznanych metod przy rozwiązywaniu pojawiających się trudności. Ponadto zrozumiesz zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz poznasz prawo autorskie oraz zasady ochraniania własności intelektualnej. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją- tych większych i mniejszych przedsiębiorstwach, jak również możesz postawić na pracę naukowo-badawczą.

ANALITYKA GOSPODARCZA  Świat ulega ciągłemu rozwojowi, dlatego coraz większe znaczenie ma analizowanie nie tylko gospodarki, ale również opracowywanie otrzymanych informacji i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które swoją innowacją usprawnią proces produkcji. Jeśli jest rozwój, potrzebni są też specjaliści, którzy będą pomagać usprawniać ten proces, dlatego jeśli jesteś zainteresowany nieustannym rozwojem zawodowym, to ten kierunek może być dla Ciebie idealny.
Podczas studiowania tego kierunku studiów możesz przyswoić wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, nauk ekonomicznych, które możesz wykorzystać w praktyce z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Będziesz miał do czynienia z dużą ilością matematyki i innych przedmiotów ścisłych jak podstawy informatyki ekonomicznej, statystyczna analiza danych czy też przedmioty bardziej humanistyczne, jak: ochrona własności intelektualnej, podstawy zarządzania czy kompetencje społeczne wykształcające wrażliwość społeczną. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako analityk finansowy, biznesowy czy też specjalista z zakresu analiz rynkowych.

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE  Biznes, jak każda inna gałąź gospodarki potrzebuje osób, które będą odpowiednio nim zarządzać i przestrzegać prawa. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby zajmować się równolegle tymi zagadnieniami to ten kierunek może być połączeniem i spełnieniem Twoich marzeń.
Podczas studiowania tego kierunku zdobędziesz wiedzę na temat ekonomii, statystyki, rachunkowości oraz przede wszystkim zarządzania. Poznasz także podstawy różnych praw ułatwiających pracę w tym kierunku, jak: prawo handlowe, prawo pracy czy też prawo podatkowe. Pozyskasz również praktyczne umiejętności i kompetencje menadżerskie, zgłębianie prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Dodatkowo będziesz uczył się języka obcego na komunikatywnym poziomie, co pozwoli komunikować się sprawnie z kontrahentami z różnych odległych krajów. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako pracownik administracji samorządowej i lokalnej, działach organizacyjno-administracyjnych i finansowo-księgowych.

Wymagania przedmiotowe- sprawdź, co zdawać na maturze!

Każda uczelnia wyższa ustala swój odrębny regulamin co do prowadzenia procesu rekrutacyjnego na kierunki dostępne w ich ofercie. Już od kilku lat niezawodną formą rekrutowania się na dany kierunek studiów jest konkurs świadectw maturalnych, czyli wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów. Listę przedmiotów, które są potrzebne w rekrutacji na dany kierunek ustala uczelnia, dlatego przed egzaminem maturalnym i sporządzeniem deklaracji warto odwiedzić stronę internetową lub w inny sposób skontaktować się z dziekanatem, ażeby otrzymać informację zwrotną o przedmiotach, które należy zdawać na maturze, żeby zapewnić sobie miejsce na liście osób przyjętych na studia. Niektóre przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ są one jakby punktowane przez uczelnię i mają wartość nawet dwukrotnie wyższą, niżeli inne przedmioty.
Aby dostać się na powyższe kierunki studiów warto rozważyć następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, informatyka, fizyka a czasami filozofia lub historia czy wiedza o społeczeństwie. Warto postawić na przedmioty, które są najbardziej nam bliskie, ponieważ im wyższy wynik na egzaminie maturalnym, tym większe prawdopodobieństwo zasilenia listy studentów.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl